Twój cel w nowym roku

 

Wiele osób w nowym roku wyznacza sobie nowy cel. Wielu robi życiowy remanent. Zastanawiają się czego dokonali, a czego nie udało im się zrealizować. Wyjście ze strefy komfortu żeby rozpocząć coś nowego wymaga wysiłku, poświęcenia i konkretnych umiejętności. Wyznaczając sobie cele sami wpływamy na kierunek zmian w naszym życiu, które i tak są nieuniknione. Daje nam to przekonanie, że nasze życie nie zależy od przypadku, ale od nas samych. Początkowo towarzyszy nam spora energia do działania, która po pewnym czasie spada, obniża się motywacja oraz wiara w to, że osiągniemy swój cel. Cele trzeba umieć skonkretyzować, wyznaczyć sobie szczegółowy plan realizacji. Pomocna jest w tym metoda S.M.A.R.T., dzięki której możemy zwiększyć skuteczność naszych działań. Sprawdzisz czy wybrany cel jest możliwy do osiągnięcia, a powinien być. Myślę, że to idealne ćwiczenie nie tylko na początek roku.

 

 Wybierz swój cel i sprawdź, czy jest SMART
(skrót z ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)

1. Szczegółowy i prosty – sformułowany jednoznacznie, łatwo zrozumiany;
2. Mierzalny – czy można go zmierzyć, liczbowo ocenić jego realizację;
3. Atrakcyjny – czy wzbudza w nas ciekawość i chęć do działania;
4. Realistyczny – czy jesteś w stanie go zrealizować powiedzmy na 80 %, czy nie jest zbyt ambitny;
5. Terminowy – określony czasowo (wyznaczony termin osiągnięcia celu mobilizuje), bez daty realizacji może być jedynie niespełnionym marzeniem.

 

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem celu lub masz ich dużo, odpowiedz sobie na pytanie:

                            Co da mi osiągnięcie tego celu?

                             Po co chcę go osiągnąć?

Zastanów się także nad osobami, które mogą ci pomóc w realizacji swojego celu. Sukces nie jest dziełem przypadku. Tworzenie celów przy użyciu metody SMART może być pracochłonne, ale efekty są tego warte.

Studentów ostatniego roku Uniwersytetu Harvarda zapytano ilu z nich miało spisane cele i plany działania.
3% studentów miało jasno wyznaczone i spisane cele
13% wyznaczyło sobie cele, ale ich nie spisało
84% nie sprecyzowało celów

Dziesięć lat później okazało się, że ci, którzy spisali swoje cele 10-krotnie częściej odnosili sukcesy niż pozostali.

Znasz wymówki, rewolucję zamiast zmiany, porażki? Dążenie do celu jest procesem, a do wykształcenia nawyku potrzeba 3 miesięcy. Przyjdź pomożemy ci zrealizować twoje marzenia.

Autor: Renata Kostecka, psycholog, coach
Tel. 601 170 162

psycholog.kostecka@gmail.com

www.psycholog-kostecka.pl

 

Strona używa plików cookies niezbędnych do funkcjonowania witryny. Zaakceptuj je.