O mnie

psycholog Brzeg Oława

             Nazywam się Renata Kostecka. Jestem dyplomowanym psychologiem, trenerem (coachem), psychotraumatologiem, a także uprawnionym psychologiem do badań osób starających się o pozwolenie na broń oraz kierowców. Proponuję psychoterapię dla osób przeżywających kryzysy w nurcie integratywnej terapii krótkoterminowej, terapii EMDR z wykorzystaniem terapii poznawczo – behawioralnej. 

          Wykształcenie:

 •  Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, uzyskanie dyplomu psychologa
 •   Laboratorium Psychoedukacji Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Podyplomowe studia trenerskie, uzyskany tytuł – trener umiejętności miękkich
 •   Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Krakowie, szkolenie dla psychologów uprawniające do badania osób ubiegających się o posiadanie broni
 •   Collegum Humanum, Podyplomowe studia psychologii transportu. Zdobycie uprawnień do badań kierowców i kandydatów na kierowców
 •   Wyższa Szkoła Biznesu – National Louise University, Psychotraumatologia. Uzyskany tytuł: psychotraumatolog

             Odbyte kursy:

 • MMPI-2 Specjalistyczny kurs diagnostyczny
 • Interwencja Kryzysowa dla osób doświadczających przemocy
 • Praca z rodziną w nurcie systemowym
 • Diagnoza i terapia FAS
 • Diagnoza i terapia zachowań samobójczych
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Inteligencja emocjonalna
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Neurodydaktyka w edukacji
 • Praca z zaburzeniami neurorozwojowymi dzieci i młodzieży
 • Studium Profilaktyki Uzależnień
 • I inne.            

        Doświadczenie zawodowe rozpoczęłam podczas studiów dziennych jako wolontariusz w Punkcie Pomocy dla  osób uzależnionych od narkotyków, dzięki czemu miałam możliwość współtworzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.  Ukończyłam wtedy organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Studium Uzależnień wraz z socjoterapią. Następnie rozpoczęłam staż w Wojskowej Pracowni Psychologicznej Krakowskiego Okręgu Wojskowego.  Prowadziłam również zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, gdzie również miałam szansę współtworzyć drugą świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży. Moje wieloletnie doświadczenie opiera się także na pracy psychologa szkolnego, kuratora społecznego, nauczyciela psychologii biznesu, trenera umiejętności miękkich w ramach projektów takich jak „Aktywna Kobieta” dla urzędu pracy, czy programów dotyczących rozwoju osobistego dla Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia. Obecnie posiadam uprawnienia do diagnozy psychologicznej osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencję,  kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, strażnika miejskiego, a także pracowników ochrony i innych osób w obszarze medycyny pracy. Jako psycholog uprawniony wydaję orzeczenia w trybie odwoławczym w sytuacji gdy dana osoba nie zgadza się z uzyskanym wcześniej orzeczeniem u innego psychologa. W swoim doświadczeniu zawodowym byłam także przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej w Brzegu oraz Starszym Specjalistą Psychologiem/kierownikiem Wojskowej Pracowni Psychologicznej. Prowadzę własną działalność pod nazwą Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej, która wcześniej nazywała się Akademią Skutecznego Działania „Poza schematem”. Czasami trzeba wyjść poza własny schemat, poza pułapki myślenia, by osiągnąć to, czego się pragnie. Nadal uczę jak tego dokonać, ale też w dużej mierze pracuję jako psycholog diagnosta. Patrzę na człowieka holistycznie, a w swojej pracy wykorzystuję różne techniki i metody z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Specjalizuję się w pomocy osobom w kryzysach lub po przebytych trudnych wydarzeniach (jednorazowych lub ciągłych).  

        Otwartość, samoświadomość, empatia, kreatywność – te cechy określają mnie w pracy. Moim głównym celem jest pomoc osobom, które do mnie przychodzą w dokonywaniu zmian życiowych. Jeśli potrzebujesz nowych rozwiązań i jesteś gotowy postawić pierwszy krok ku zmianom, to przyjdź i dowiedz się jak tego  dokonać.

Strona używa plików cookies niezbędnych do funkcjonowania witryny. Zaakceptuj je.