Czym jest stres?

 

                    Stres to słowo w obecnych czasach bardzo popularne. To słowo klucz, słowo wymówka, słowo argument- uniwersalny, powszechnie stosowany zamiennik na określenie negatywnego stanu ducha, ciała i umysłu. Może oznaczać przyczynę jakiegoś dyskomfortu czy choroby, ale także skutek – następstwo przykrego ciągu zdarzeń. W potocznym rozumieniu prawie nigdy nie jest używany w odniesieniu do czegoś pozytywnego, a jednak w odpowiedniej dawce mobilizuje nas do działania. Jest czymś czego źródeł upatrujemy nie w sobie, lecz w otoczeniu. Świat współczesny bowiem stawia przed nami wysokie wymagania, nadmierne obowiązki, presję czasu, zagrożenie utratą pracy, mobbing. W efekcie możemy być często czymś zestresowani, co może stawać się dla nas początkowo męczące, potem deprymujące i ostatecznie doprowadzić do utraty zdrowia. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że stres zwiększa zachorowalność na choroby nowotworowe, wrzodowe, układu krążenia. Ma swój udział w powstawaniu wielu chorób somatycznych. Warto zatem przyjrzeć mu się dokładnie. Rozum, niezaćmiony strachem, łatwiej szuka rozwiązań w trudnych sytuacjach, a ponadto łatwiej pokonuje się coś co się zna, co się rozumie. Nawet najdziksze zwierzę można oswoić (i wręcz wytresować) jeśli dobrze się zna i rozumie mechanizmy kierujące jego zachowaniem.

                    Zapraszam do oswajania się ze zjawiskiem stresu i radzenia sobie z nim poprzez rozpoznanie stresu w twoim życiu, jego źródeł oraz wypracowania strategii postępowania mającej na celu zarówno eliminowanie przyczyn stresu, jak i zdobycie kontroli nad rozmaitymi skutkami pojawienia się stresu w naszym życiu. Wypracuj swój własny sposób radzenia sobie ze stresem również na jednodniowym warsztacie psychologicznym dotyczącym sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Renata Kostecka psycholog, coach

www.psycholog-kostecka.pl

Tel. 601 170 162

Strona używa plików cookies niezbędnych do funkcjonowania witryny. Zaakceptuj je.