Badanie psychologiczne/odwoławcze w celu uzyskania pozwolenia na posiadanie broni

Osoby ubiegające się o pozwolenie na posiadanie broni zgodnie z Ustawą o broni i amunicji z dnia 21.05.1999r. z późniejszymi zmianami, mają obowiązek przedstawić właściwemu organowi Policji dwa orzeczenia – lekarskie i psychologiczne, wykonane przez uprawnionych do tego specjalistów. Ustawa definiuje również jakie istotne zaburzenia funkcjonowania psychicznego uniemożliwiają kandydatowi posiadanie broni. Listę lekarzy i psychologów uprawnionych do orzekania w sprawie pozwolenia na broń prowadzi Komendant Wojewódzki Policji. Orzeczenie potwierdzające, że dana osoba może posługiwać się bronią powinno być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o pozwolenie na posiadanie broni.

Badanie psychologiczne obejmuje:

  1. określenie poziomu intelektualnego badanego
  2. opis cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
  3. określenie poziomu dojrzałości społecznej.

Kandydat na posiadanie broni sam wybiera do którego uprawnionego psychologa chce się udać na badanie, a komplet badań nie ma narzuconej jednej ceny. Etap badań psychologicznych jest najdłuższy i trwa średnio 3,5 godziny. Po przeprowadzonym wywiadzie i rozwiązaniu testów psychologicznych w niedługim czasie wydawane jest orzeczenie.

Co zrobić w przypadku gdy uzyska się negatywne orzeczenie psychologiczne?

Nie panikować. Zastanów się uczciwie dlaczego mogłeś uzyskać takie orzeczenie. Być może wiesz co mogło być wynikiem takiego orzeczenia. Jeśli nie zgadzasz się z nim, uważasz, że jesteś zdrowy, możesz odwołać się od tego orzeczenia do innego uprawnionego psychologa. Masz miesiąc na podjęcie decyzji. Odwołanie wnosi się wraz z uzasadnieniem do psychologa, który wydał orzeczenie. W ciągu trzech dni ma on obowiązek przekazać dokumentację psychologiczną do wybranego przez kandydata innego psychologa uprawnionego, który dokona analizy badania i przeprowadzi dodatkowe testy psychologiczne.  Jako odwołujący się musisz za to badanie zapłacić. Jego wynik jest ostateczny.

 

Autor: Renata Kostecka, uprawniony psycholog do wydawania orzeczeń psychologicznych na posiadanie broni (oraz w trybie odwoławczym).

tel. 601 170 162

psycholog-kostecka.pl

psycholog.kostecka@gmail.com

Strona używa plików cookies niezbędnych do funkcjonowania witryny. Zaakceptuj je.